ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ: K.C.D Ιδιωτική κεφαλαιουχική Εταιρία
ΑΦΜ: 800633272
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 133180601000
ΔΟΥ: Κηφισιάς
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δημαρχείου 20, Αιγάλεω,12242
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106811800
FAX:


 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ