ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία

 

   Κ.C.D  I.K.E

Δημαρχείου 20, Αιγάλεω
Αθήνα,Τ.Κ. 12242

T: (+30) 210-6811800